کجا بودیم، کجا هستیم و کجا قرار است برویم؟

سعید دهقان
۵ فروردین ۱۴۰۲

برای برنامه‌ریزی حقوقی و قضایی در دوره گذار هم باید چند کار بکنیم: · اول اینکه قوانین را به سه دسته تقسیم کنیم: - قوانینی که باید لغو شوند. - قوانینی که باید تعلیق شوند. - قوانینی که باید اجرا شوند. · دوم اینکه دادگاه‌ها را هم به سه دسته تقسیم کنیم: - دادگاه انقلاب که باید تعطیل شود (البته با حفظ اسناد و مدارک برای اجرای عدالت) - دادگاه‌های کیفری که باید ضمن تعدیل، کارش را ادامه دهد تا اصلاح اغلب قوانین. - دادگاه‌های حقوقی که باید ضمن تبیین شرایط خاص، کارش را ادامه دهد تا اصلاح بعضی از قوانین و مقررات