بیانیه مطبوعاتی
۲۴ اسفند ۱۴۰۱

کنفرانس گفتمان‌های گذار به مردمسالاری سکولار در ایران در دانشگاه استنفورد برگزار می شود

در تاریخ ۲۵ تا ۲۶ مارس ۲۰۲۳، کنفرانسی با عنوان "گفتمان‌های گذار به مردم سالاری سکولار در ایران" با همکاری سه سازمان شبکه تخصصی-مدنی گذار ، برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد و گروه KAI در دانشگاه استنفورد برگزار می شود. این کنفرانس چالش ها و مسیرهای گذار از رژیم جمهوری اسلامی در ایران به مردم سالاری سکولار را بررسی خواهد کرد. این کنفرانس با الهام از جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران، مجموعه متنوعی از متخصصین، کنشگران و فعالان جامعه مدنی را برای گفتمان پیرامون استقرار یک نظام فراگیر و مردم سالار در ایران را گرد هم می آورد.  با بیش از ۳۰ پنل گفتگو، ۲۴ میزگرد، و مشارکت بیش از ۵۰ سخنران و ۱۰۰ کارشناس و فعال جامعه مدنی این کنفرانس یکی از گسترده ترین تلاش ها برای بررسی علمی-عملی گذار به مردم سالاری در سالهای اخیر به شمار می آید.