چالش‌های کلیدی و راهکارهای گذار: پرسش‌های دشوار از گروه همبستگی

شیرین عبادی
۶ فروردین ۱۴۰۲

چالش‌های کلیدی و راهکارهای گذار: پرسش‌های دشوار از گروه همبستگی

 در دوران گذار و از بین رفتن منشا قانون سابق مهم‌ترین مساله ایجاد نظم و قانون است. هم از جهت نظامی و سیاسی، هم اقتصادی و هم اجتماعی و فرهنگی. کشور باید از هجوم خارجی حفظ شود. نظم و امنیت فردی برقرار باشد و تسویه حساب شخصی ممنوع باشد. امنیت اقتصادی نیز باید فراهم شود تا مردم به کسب و کار خود ادامه دهند و در عین حال امنیت اجتماعی و فرهنگی هم حق مردم است. سپاه مسئول امنیت جمهوری اسلامی بوده است و نه ایران. ولی هم در ارتش و هم سپاه با پاکسازی قانون‌مند کسانی که دستشان به خون آلوده نیست ولی متخصص هستند را باید به کار گرفت. مساله مهم دیگر، دادخواهی است که حتما باید در دوران گذار انجام شود وگرنه به هرج و مرج منجر می‌شود. برای همه این‌‌ها احتیاج به نوشتن قانون داریم. نوشتن قانون ساده است ولی ضامن اجرای آن که حکومت آینده است باید به آن متعهد شود. پس پیشنهاد این است که همه گروه‌های سیاسی منشورهای خود را بنویسند و به آن متعهد شوند.