فناوری در گذار

سوزان اکبرپور
۵ فروردین ۱۴۰۲

Democracy 3.0 یک پلتفرم امن برای ارائه پروژه ها شنیدن صداها و آراءشان به شهروندان ارائه می دهد. به کمک تکنولوژی های نوین، تشخیص صورت و صدا، راهکارهای بلاکچین کاربران را از افراد بد و robats محافظت میکند. همچنین این سیستم با ا متیاز بندی کارهای شهروندان به حفاظت از فرآیند دموکراتیک کمک میکند."