محاکمه آمرین و عاملان جنایات فاحش علیه حقوق بشر و عدالت انتقالی

هادی قائمی
۵ فروردین ۱۴۰۲

در اینجا به چهار جنبه کلیدی عدالت انتقالی برای محاکمه مرتکبین جنایات جدی حقوق بشر در دادگاه های آینده میپردازیم. اولاً، اهمیت این دادگاه‌ها و نحوه انطباق آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی عدالت و دادرسي عادلانه، مشروعیت دولت جدید و قوه قضاییهآن را نشان می‌دهد وبايد موجب اعتماد ملي و اعتبار بين المللي شود. ثانیاً، اهمیت درس‌گیری از محاکمات بین‌المللی مشابه برجسته می‌شود. ثالثاً، دو اقدام کلیدی مورد نیاز برای موفقیت این دادگاه ها مورد بحث قرار می گیرد، یعنی تشکیل و برگزاری آنها در صد روزاول تشکیل دولت جدید و پيوستن بلادرنگ دولت جدید به دادگاه کیفری بین المللی. تاریخچه جنایات فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حاکی از وقوع جرم جنايت علیه بشریت است و با توجه به سنگینی این اتهام، جمع آوری اسناد و حفظ مدارک در خصوص اتهام جنایت علیه بشریت و اثبات آن باید از هم اکنون آغاز شود.