از پرسپولیس تا مهسا

مرجان  ساتراپی
۵ فروردین ۱۴۰۲

در این گفتگو نویسنده و تصویرگر کتاب پرسپولیس، خانوم ساتراپی به دلایل نوشتن کتاب پرسپولیس که در سال ۲۰۰۰ چاپ شده و کتاب جدیدی که با همکاری چندی از نویسندگان و پژوهشگران داخل و خارج ایران در دست دارد می‌پردازد. خانوم ساتراپی باور دارد که سرنوشت ایرانیان باید توسط ایرانیان داخل کشور تعیین شود و وظیفه آنانی که در خارج از ایران زندگی میکنند، را رساندن صدای ایرانیانی میداند که در سایه ترس از شکنجه، تجاوز، زندان و مرگ هنوز با شجاعت به خیابان‌ها میایند تأ حق از دست رفته خود را بطلبند. کتاب جدید خانوم ساتراپی که در حول محور انقلاب زنانه ایران است قرار است در سپتامبر ۲۰۲۳، سالگرد قتل مهسا امینی و انفجار دوباره نا آرامیهای سال اخیر ایران صورت بگیرد.